Sprawozdanie z działalności sołtysa 2018:

1.     09.01.2018- zgłoszenie nie działającej lampy przy ulicy Bolesława Chrobrego 27 ( po interwencji lampa została naprawiona).

2.      11.01.2018 – zgłoszenie uszkodzonej lampy przy ulicy Władysława Jagiełły.

3.     20.01.2018 – wizyta w Gminie w sprawie kruszywa na drogę dojazdową łączącą Łbiska i Wólkę Kozodawską.

4.    22.01.2018 – zgłoszenie nie działającej lampy przy ulicy Bolesława Chrobrego 27 po raz kolejny ( została wymieniona żarówka)

5.    22.01.2018 – zgłoszenie do UTP do pani Mardas przewróconego znaku wskazującego ulicę królowej Marysieńki i Bolesława Chrobrego na wprost przystanku – wstawiony został nowy drogowskaz.

6.     22.01.2018 – zgłoszenie uszkodzonej latarni( wygięty słup) przy ulicy Jagiełły – czekamy na interwencję

7.     29.01.2018 – wizyta w Gminie w wydziale księgowości  - odbiór nakazów podatkowych

 

8.    02.02.218 – 04.02.2018 roznoszenie nakazów podatkowych . Zbieranie podpisów mieszkańców w sprawie dotyczącej światłowodu w Łbiskach.

9.    12.02.2018 – wizyta w gminie rozliczenie się z nakazów podatkowych.

10.    12.02.2018 wizyta w starostwie powiatowym w Piasecznie – złożenie wniosku do starosty piaseczyńskiego oraz Burmistrza o wsparcie naszych starań o doprowadzenie do Łbisk szybkiego internetu światłowodowego przez firmę Orange.

 

11.  03.01.2018- kolejna wizyta  w  Starostwie Powiatowym w Piasecznie w sprawie internetu światłowodowego – odpowiedź odmowna

12.  09.01.2018 – wizyta w Gminie w Wydziale Infrastruktury i Transportu w sprawie dostawy tłucznia betonowego do utwardzenia drogi gruntowej stanowiących działkę 77 z obrębu Łbiska ( droga dojazdowa do Wólki Kozodawskiej do ulicy Przebudzenia Wiosny).

13.  10.01.2018 – prośba o wsparcie Radnego Jacka Łuczaka w sprawie drogi gruntowej stanowiącej działkę 77 z obrębu Łbiska – Pan Jacek obiecał pomóc nam w tej sprawie.

14.  09.02.2018zgłoszenie niedziałającej latarni przy Chrobrego

15.  13.03.2018 – wizyta w Gminie w sprawie nakazów podatkowych (uiszczenie opłaty w kasie )

16.  17.04.2018 – wizyta w Gminie w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w sprawie działki 26. Zostałam poinformowana, iż  z uwagi na informację Agencji Nieruchomości Rolnych ( do której wcześniej pisałam) odnośnie braku możliwości przekazania w/w nieruchomości na rzecz Gminy przez wzgląd na brak zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki i Architektury poinformował, iż plan zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie opracowania – dla działki 26 przewidziano w koncepcji planu przeznaczenie w części  pod teren edukacji publicznej z terenami sportu i kultury fizycznej, a w części usługi sportu i zieleń publiczną. W konsekwencji Wydział Gospodarki Gruntami zawnioskował o doprecyzowanie przeznaczenia zgodnie z uwagami Agencji Nieruchomości Rolnych i wniosek ten powtórzy na etapie pierwszego wyłożenia planu. W związku z tym dopóki m.p.z.p. przewidujący dla działki 26 przeznaczenie pod cele edukacji publicznej, kultury fizycznej nie wejdzie w życie, to Agencja Nieruchomości Rolnych nie ma możliwości nieodpłatnego przekazania Gminie przedmiotowej nieruchomości- na takim etapie to stanęło i czekam na dalsze kroki Gminy.

17.   12.05.2018 -  wizyta w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego w sprawie realizacji Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

 

      ·    Doświetlenie ulicy Bolesława Chrobrego

      ·    Utwardzenie ulicy Władysława Jagiełły

 

18. 19.05.2018- wizyta w Gminie w sprawie Utwardzenia drogi dojazdowej w obrębie Łbiska (  dojazd do Przebudzenia Wiosny przez Jana Olbrachta i działkę 77).

19.   08.06.2018 – złożenie pisma do Gminy w sprawie oczyszczenia i wykoszenia rowu przy ulicy Władysława Jagiełły – odpowiedź Gminy:

 

      „Wzorem lat ubiegłych planujemy przeprowadzenie dwóch koszeń rowów. Pierwsze planujemy rozpocząć na początku czerwca z terminem zakończenia do 16 lipca, a drugie na początku września z terminem zakończenia do 31 października 2018 roku. W zakresie tych robót również uwzględniony  jest  rów przy ul. Władysława Jagiełły w Łbiskach”.

20. 15.06.2018 -  wizyta w Gminie w sprawie oczyszczenia i odmalowania wiat przystankowych oraz oczyszczenia wiaty przystankowej przy ulicy Chrobrego 41 z narastających zarośli – czekam na interwencję Gminy w tej sprawie.

21.  22.06.2018 zebranie wiejskie zwołane na 10 dni wcześniej ogłoszone na stronie internetowej, na tablicach, na sklepie Abc, mailowo oraz zostały rozesłane ulotki:

 

                     Tematy poruszane na zebraniu:

 

          ·        Otwarcie zebrania

 

          ·        Wystąpienie p. Kondraciuk z GOSIR w sprawie triathlonu

 

          ·        Wystąpienie pana Nowickiego w sprawie Asystenta- Opiekuna osób                      niesamodzielnych

 

          ·        Sprawy bieżące wsi

 

          ·        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na               sprzedaż napojów alkoholowych  na terenie Gminy Piaseczno

 

          ·        Przykładowe zadania do realizacji z Funduszu Sołeckiego – sprawa do                 przemyślenia na przyszłe zebranie wiejskie.

 

          ·        Wolne wnioski, sprawy różne

          ·        Zakończenie zebrania

22. 25.06.2018 – złożenie w Gminie podania dotyczącego wpisania do Budżetu na 2019 rok utwardzenia nakładką asfaltową lub kostką drogi gminnej Lucjana Żeligowskiego.

23. 26.06.2018- wizyta w Gminie w sprawie złożenia protokołu z zebrania oraz uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2429.06.2018- wizyta w Gminie w sprawie realizacji Funduszu sołeckiego z roku 2017 – utwardzenie wł. Jagiełły oraz dołożenie lamp na ulicy Bolesława Chrobrego 

25.  16.07.2018 – rozmowa z Panią Kondraciuk ( Gosir Piaseczno) w sprawie triathlonu – nagród dla rodzin kibicujących. Otrzymałam informację, iż zawodnicy startujący w Triathlonie otrzymali karty do głosowania – nagrody zostaną wręczone oficjalnie na sierpniowym zebraniu wiejskim.

26.  18.07.2018 – wizyta u Pana Bogdana Krawczyka w celu możliwości przywrócenia kursowania linii L32. Kursy linii L32 i L17 zostały tymczasowo wstrzymana z racji remontu/budowy ronda w Jazgarzewie – odpowiedź dostałam, iż wszyscy Starostwo, Gmina i województwo starają się opracować objazd dla mieszkańców wsi Łbiska, Jazgarzew oraz Grochowa, jak również starają się jak najszybciej opracować nową trasę L32 na czas budowy ronda. W sprawę tę zaangażował się również nasz radny pan Jacek Łuczak.

27.  03.08.2018 interwencja w Wydziale Transportu publicznego w sprawie L32. Po rozmowach z panem Bogdanem Krawczykiem oraz ZTM dostałam informację iż trwają rozmowy na temat bezpiecznej trasy L32. Wg ustaleń miała zacząć kursować 09.08.2018 roku. – zapewnienia Gminy.

28.    31.08.2018 zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania Funduszu sołeckiego na 2019 rok. Mieszkańcy zdecydowali na zebraniu wiejskim:

     „Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Królowej Bony” – kwota w całości przeznaczona na oświetlenie 24074zł ( dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt cztery grosze)

29.  18.09.2018 wizyta w gminie w sprawie utwardzenia drogi Lucjana Żeligowskiego ( nakładka asfaltowa). Wizyta w Gminie w sprawie oświetlenia drogi gminnej Królowej Bony.

30.  13.11.2018 wizyta w Gminie w sprawie utwardzenia drogi gminnej Władysława Jagiełły

31.   15.11.2018 wizyta w Gminie w sprawie Oświetlenia ulicy Królowej Bony.

 

32.   15.11.2018 spotkanie w Gminie w spawie użyczenia działki nr.9 

     ( ul. Żeligowskiego)