Sprawozdanie z działalności sołtysa 2017:

1.      14.01.2017  -  zorganizowanie szczepienia psów oraz kotów przeciwko wściekliźnie. Ogłoszenie na stronie internetowej, rozesłanie maili do mieszkańców którzy je podali. Powieszenie ogłoszenia na sklepie oraz w gablocie informacyjnej. Szczepienie odpłatne.

2.      16.01.2017- wysłanie wniosku do Agencji Nieruchomości Rolnych – do dyrektora Jana Malickiego. Zgłosiłam prośbę aby działka nr 26 została przekazana na rzecz Gminy. Jeśli Agencja przekaże na ręce tą działkę lub nawet część tej działki to będzie duży sukces. Czekam na informację w tej sprawie.

3.      16.01.2017  - uzyskanie informacji z Gminy, iż działka nr 26, o którą prosiłam od kilku miesięcy została uznana  (zmienione jej przeznaczenie na sport i rekreację) – umożliwia to nam dalszą pracę nad możliwościami uzyskania dostępu do niej (potwierdzenie telefoniczne).

4.      18.01.2017 – kolejna interwencja w sprawie sposobu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2827W odcinek Jazgarzew Łbiska. Poprosiłam o informację czy planowane są działania prowadzące do skutecznego odprowadzenia wody z istniejących rowów, gdyż rowy chłonne nie spełniają swojego zadania. Nadmiar wody przy dość niskich opadach wylewa się na posesję uszkadzając fundamenty oraz niszczy utworzone nasypy. Załączyłam zdjęcia. Poprosiłam o przedstawienie działań naprawczych, tak aby przy kolejnym etapie prac nie popełnić tych samych błędów. Czekam na odpowiedź.

5.      18.01.2017 – Kolejna interwencja w sprawie wycinki martwego drzewa przy Chrobrego 60. Kierownik wydziału (p. Woźniak) zapewnił mnie, iż zrobią to przy kolejnym etapie prac wymiany nawierzchni. Poprosiłam o szybsze załatwienie sprawy.

6.      19.01.2017  interwencja w sprawie odśnieżenia oraz wysłania piaskarki na drogę powiatową Chrobrego. Odśnieżenie chodnika należy do właściciela posesji przylegającej do działki. Taką informację uzyskałam od kierownika działu transportu drogowego w Starostwie.

7.      19.01.2017  wywiad do Gazety Piaseczyńskiej – forma reklamy naszej miejscowości.

8.      20.01.2017 – odpowiedź z Gminy w sprawie pisma złożonego przeze mnie w sprawie działki nr 26 – wyjaśnienie: działka nr 26 przeznaczona jest częściowo pod tereny edukacji publicznej z terenami sportu i kultury fizycznej ( UK/US), częściowo pod tereny zieleni publicznej z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi (ZP/US), fragment pod teren leśny( ZL).

9.      29.01.2017 -  zbieranie zapotrzebowania na kruszywo w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych ( zgłaszanie mailowe ulic gdzie występuje najwięcej ubytków do uzupełnienia – informacje zbierane do końca tygodnia do 05.02.2017

10.  06.02.2017- złożenie w Gminie zapotrzebowania na kruszywo w celu wypełnienia ubytków na drogach gminnych – czekam na odpowiedź.

11.  08.02.2017 –  odpowiedź Starostwa w sprawie drogi nr 2827W( ul. Bolesława Chrobrego):

·         Przepusty  mają być sprawdzone i w razie potrzeby wymienione(ulica W. Jagiełły – wjazd oraz B. Chrobrego)

·         Prowadzone są działania mające na celu skuteczne odprowadzenie wody opadowej z rowów położonych wzdłuż drogi. W związku z tym będzie przygotowana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęła się procedura pozyskania działek, dzięki którym będzie możliwa realizacja tego zadania.

12.  09.02.2017 – odpowiedź ANR w sprawie działki nr 26. Istnieje możliwość przekazania tej działki na rzecz Gminy pod pewnymi warunkami, które musi spełnić Gmina – sprawa w toku.

13.  20.02.2017 – roznoszenie nakazów podatkowych

14.  06.03.2017  - wizyta w Starostwie Powiatowym w sprawie remontu drogi Bolesława Chrobrego trzeciego etapu inwestycji. Ogłoszony został przetarg na wykonanie tej inwestycji. Proponowany termin rozpoczęcia to koniec czerwca (chodnik oraz nawierzchnia drogi).

15.  13.03.2017 – wizyta w gminie w sprawie kruszywa na ubytki w drodze. Nie mam informacji zwrotnej kiedy dostaniemy i ile . Poinformują mnie jak będą wiedzieli ile Kruszywa będzie do rozdysponowania.

16.  06.04.2017- Odpowiedź Gminy w sprawie działki nr 26. Po wielu próbach udało mi się skłonić Gminę aby nabyła działkę nr 26. Został przygotowany odpowiedni projekt uchwały nabycia tej działki, który zostanie przedłożony na Radzie Miejskiej w Piasecznie.

17.  10.04.2017- zgłoszenie do Gminy wykoszenia rowu oraz oczyszczenia przepustów.

 

18.  10.04.2017- zgłoszenie do Gminy prośby o odmalowanie wiat przystankowych oraz o wymianę tablicy informacyjnej przy Chrobrego 41.

19. 19.04.2017 – wizyta w Gminie w sprawie kruszywa – dowiedziałam się że przyznano nam 4 wywrotki po 25t. Mają być rozlokowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

20. 20.04.2017 -  wizyta w starostwie powiatowym w sprawie remontu drogi powiatowej, chodnika oraz odwodnienia. Rozmowa z Naczelnikiem w sprawie naprawy odwodnienia w części wsi.

21. 22.04.2017 – wizyta w Gminie w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego w sprawie wyczyszczenia rowu przy Jagiełły( oczyszczenie z zarośli, kamieni oraz krzewów blokujących przepust)

22. 22.05.2017 -  ponowna wizyta w Gminie w sprawie oczyszczenia rowu oraz wykoszenia poboczy przy drogach gminnych. Otrzymałam odpowiedź, iż zostaną wykoszone pobocza dróg gminnych tylko przy skrzyżowaniach.

23. 19.06.2017 -  wizyta w Gminie w sprawie uszkodzonego zamka w tablicy informacyjnej przy Chrobrego 41.

24. 19.06.2017 – zgłoszenie wykoszenia poboczy po raz kolejny:

·         Ul. Władysława Jagiełły

·         Ul. Kazimierza Wielkiego

·         Ul. Jana Olbrachta

·         Ul. Królowej Marysieńki

·         Ul. Królowej Bony

·         Ul. 15 Sierpnia

 

25.  20.06.2017 – wizyta w Banku Spółdzielczym w Piasecznie w celu odzyskania pieniędzy   zgromadzonych przez wcześniejsze rady sołeckie – nieudana próba.

26.  20.06.2017 -  wizyta w Gminie w sprawie pieniędzy zgromadzonych na ówczesnym koncie sołeckim. Dostałam oficjalną odpowiedź Gminy, iż te pieniądze nie należą do obecnej rady sołeckiej i nie ma możliwości ich odzyskania. Konto zamykają a pieniądze przechodzą na Państwo.

27.  23.06.2017 – zebranie sołeckie w Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach godzina 18:00. Na zebraniu stawiło się 8 mieszkańców wsi.

28.  24.06.2017 – wizyta w Gminie w sprawie triathlonu organizowanego corocznie w maju. W imieniu mieszkańców wsi wyraziłam swoje niezadowolenie z zamykanego nam przejazdu na czas triathlonu. Po rozmowie z organizatorem oraz prezesem tego triathlonu doszliśmy do porozumienia :

·         Triathlon będzie odbywał się w terminie lipcowym

·         Będzie droga zamknięta od godziny 9:00 do 12:00 – tyle udało mi się wynegocjować

·         Dodatkowo Gmina ma nam pomóc w utwardzeniu drogi przez las przy ulicy Olbrachta – takie warunki udało mi się wynegocjować.

29.  25.06.2017 – wizyta w Gminie w sprawie koszenia poboczy oraz rowu przy Jagiełły.

30.  25.08.2017 – wizyta w Gminie w sprawie wpisania do Budżetu utwardzenia nawierzchni ulicy Jagiełły.

31.  25.08.2017 – wizyta w Gminie w sprawie projektu lamp oświetleniowych na ulicy Władysława Jagiełły.

32.  25.08.2017- zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na 2018 r. Zebranie odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach. Ogłoszenie zostało wystawione na 2 tygodnie przed zebraniem. Na zebranie stawiło się 13 mieszkańców wsi Łbiska. W drodze głosowania ustalono iż Fundusz Sołecki na 2018 rok zostanie przekazany na utwardzenie ulicy Jagiełły oraz doświetlenie ulicy Chrobrego.

33.  29.09.2017 – wizyta w Gminie w sprawie utwardzenia przejazdu przez las do Wólki Kozodawskiej przez działkę 77 z obrębu Łbiska – zbieranie podpisów.

34.  30.09.2017 -  rozmowa z Radnym Jackiem Łuczakiem w sprawie poparcia nas w projekcie utwardzenia drogi dojazdowej przez las w obrębie działki 77. Udało mi się zdobyć głos radnego na to przedsięwzięcie.

35.  02.10.2017 -  wizyta w Gminie w sprawie oczyszczenia rowu przy ulicy Jagiełły. Podziękowanie za wymianę przepustów, które pomógł załatwić mi pan Rasiński – Naczelnik wydziału.

36.  09.10.2017 -  wizyta w Gminie w sprawie oświetlenia Jagiełły. Dowiedziałam się, że przetarg na wykonie projektu oraz budowę oświetlenia. Termin realizacji to listopad, grudzień.

37.  16.10.2017 – wizyta w Gminie w sprawie działki 26. Sprawa na etapie dogadywania się gminy z Agencją. Sporządzane są odpowiednie projekty.

38.  23.10.2017 – zgłoszenie niedziałającej lampy przy ulicy Żeligowskiego 8. Po mojej interwencji udało się wymienić przepaloną żarówkę.

39.  26.10.2017 -  wizyta w Gminie w Wydziale Gospodarki odpadami w sprawie braku terminowego odbioru odpadów biodegradowalnych z naszej wsi. Dostałam odpowiedź iż mają bardzo dużo odpadów i nie radzą sobie z odbiorem. Naczelnik wydziału zapewniła mnie, iż odpady będą zabierane ale nie zawsze w terminie.

40.  15.11.2017 – wizyta w Gminie w sprawie nieterminowego odbioru odpadów suchych plastykowych.

41.  01.12.2017 – interwencja w wydziale Gospodarki Odpadami w sprawie terminowego odbioru odpadów zmieszanych oraz biodegradowalnych.