Sprawozdanie z działalności sołtysa ( od 14. 04.2016 listopada 2016):

1.     20.04.2016naprawa lampy przy ul. Żeligowskiego 8 ( lampa, która przez wiele lat nie działała po wielu przeciwnościach losu została skutecznie naprawiona).

2.     25.04.2016 – złożenie wniosku do gminy o naprawę wiaty przystankowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach ( wita została odmalowana oraz odnowiona, postawiona została nowa ławka oraz umyte zostały tablice informacyjne).

3.     25.04.2016Tworzenie strony internetowej oraz zbieranie adresów mailowych od mieszkańców wsi.

4.     26.04.2016 – Złożenie dokumentów do gminy w sprawie:

 

·        Skrzyżowania w Jazgarzewie ( podanie o postawienie policjanta kierującego ruchem w godzinach szczytu) ,

·        Złożenie równolegle podania do komendanta oraz starosty piaseczyńskiego – do podania przychyliły się sołtysice z Jazgarzewa oraz Grochowej i Pęcher ( po 3 miesiącach otrzymałam odpowiedź iż policja w Piasecznie nie postawi policjanta kierującego ruchem, gdyż nie ma takich możliwości. Ponownie interweniowałam w tej sprawie do Pana Rasińskiego ale bez rezultatów.

 

5.     11.05.2016 – złożenie podania do Starostwa Powiatowego w Piasecznie o naprawę ubytków w jezdni na ul. Bolesława Chrobrego ( droga powiatowa). Ubytki w drodze zostały naprawione w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia.

6.     20.05.2016 – złożenie wniosku do gminy o potrzebę pilnego wyremontowania dróg we wsi Łbiska: ul. Władysława Jagiełły, Królowej Bony, Królowej Marysieńki oraz Żeligowskiego – miały być naprawione ubytki na tych drogach jednak nie wystarczyło środków z budżetu na nasze drogi. Liczę, iż uda mi się to na wiosnę 2017.

7.     20.05.2016 – zgłoszenie wykoszenia oraz oczyszczenia rowu odwadniającego naszą wieś przy ulicy Władysława Jagiełły – rów został porządnie oczyszczony z krzewów, zarośli, chwastów, został również pogłębiony oraz oczyszczono przepusty.

8.     20.05.2016 – zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Piasecznie o wykoszenie oraz wyczyszczenie poboczy oraz przycięcie drzew przy ulicy Bolesława Chrobrego aż do ul. Szkolnej w Jazgarzewie.

9.     31.05.2016 – złożenie do Starostwa Powiatowego w Piasecznie podania z podziękowaniami iż droga powiatowa znalazła się w Budżecie na bieżący rok. Poprosiłam o harmonogram prac związanych z tą inwestycją. Po wielu interwencjach w starostwie otrzymałam odpowiedź. Remont będzie obejmował budowę chodnika i wymianę konstrukcji nawierzchni oraz renowację rowów przydrożnych aż do Domu Dziecka. Pierwszy etap został wykonany planowo w tym roku. Drugi odbędzie się w przyszłym roku ( szczegółów jeszcze nie znam).

10.                31.05.2016 – złożenie wniosku do gminy o codzienne opróżnianie koszy na śmieci przy przystankach autobusowych. Na razie działa to bez zarzutu. Została podpisana umowa na codzienne opróżnianie koszy przy przystankach.

11.                31.05.2016 – złożenie wniosku w imieniu mieszkańców wsi o przyspieszenie pracy nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Złożenie prośby do gminy aby działka nr 26, będąca własnością Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, została przeznaczona w planie na tereny edukacji publicznej, sportu i kultury fizycznej. Sprawa została bez odpowiedzi gdyż gmina nie jest właścicielem działki. Plan jest w trakcie tworzenie – nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi.

12.                20.06.2016 – zebranie wiejskie dotyczące bieżących spraw, rozmowa z mieszkańcami o problemach wsi, przedstawienie listy zadań z Funduszu sołeckiego.

13.                21.06.2016 –złożenie podania do gminy o wyjaśnienie kosztorysu powykonawczego z dnia 30.03.2016 – odwodnienie Łbisk – prośba o wyjaśnienia na co został przeznaczony fundusz sołecki. Dostała odpowiedź, iż podczas budowy kanału odwodnieniowego został odnaleziony wcześniej nie działający zbieracz melioracyjny, który został odnowiony, oczyszczony. Po jego włączenie do budowanego kanału rozpoczął on odprowadzać wodę ze znacznego obszaru.

14.                13.07.2016 – złożenie wniosku do Burmistrza o  wsparcie w sprawie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 722 z drogami powiatowymi 2825W i 2837W w miejscowości Jazgarzew. Burmistrz wystosował pismo o wyjaśnienia do Komendanta.

15.                13.07.2016 –złożenie prośby o ujęcie w Budżecie Gminy na rok 2017 inwestycji oświetlenia ulic gminnych w Łbiskach. dostałam odpowiedź iż projekt oraz budowa oświetlenia w Naszej wsi zostanie ujęte przez Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w propozycjach projektu budżetu na rok 2017.

16.                19.08.2016 – zebranie wiejskie dotyczące rozdysponowania środków z Funduszu sołeckiego. Kwota jaka została przyznana to 20 036 zł. Termin złożenia wniosku mija z dniem 05.09.2016. Mieszkańcy na zebraniu wiejskim zdecydowali : Fundusz sołecki – wykonanie projektu oświetlenia we wsi Łbiska oraz budowa punktów oświetleniowych na ulicy Władysława Jagiełły.

17.                20.08.2016 – złożenie wniosku o wykoszenie oraz usunięcie krzewów oraz zarośli z rowu przy ulicy Jagiełły.

18.                20.08.2016 – złożenie wniosku o wykoszenie poboczy: Królowej Bony, Jagiełły prawa strona. Kazimierza Wielkiego, Królowej Marysieńki, Jana Olbrachta, 15 go sierpnia oraz pobocze Bolesława Chrobrego. Pobocza zostały wykoszone a rów oczyszczony.

19.                21.09.2016 – złożenie podania o częstsze kursowanie linii L17. Podczas remontu drogi udało się aby autobusy linni L32 kursowały przez Łbiska ( po wielu interwencjach oraz wystąpieniach moich oraz niektórych członków rady sołeckiej)

20.                28.09.2016 – złożenie podania o wykoszenie poboczy przy drodze Bolesława Chrobrego oraz usunięcie martwego drzewa przy posesji Bolesława Chrobrego 60.

21.                17.10.2016 – złożenie podania dotyczącego zmiany nazwy miejscowości niektórych działek z Pęcher na Łbiska . Brak odpowiedzi.

22.                19.10.2016 – złożenie podania do Starostwa Powiatowego w Piasecznie  o uwzględnienie prośby mieszkańców wsi o zwiększenie przepustu przecinającego drogę Bolesława Chrobrego w okolicach stawu odwodniającego u sióstr a także zwiększenie przepustowości rowu wzdłuż ulicy Bolesława Chrobrego począwszy od ulicy Władysława Jagiełły. Prosiłam o wzięcie pod uwagę tego problemu przy kolejnym etapie prac remontowych drogi powiatowej. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymałam czekam na informację zwrotną w tej sprawie.

23.                14.11.2016 – zgłoszenie nie działającej lampy przy ulicy Bolesława Chrobrego przy transformatorze. Lampa została naprawiona

24.                17.11.2016 – zgłoszenie nie działającej lampy przy ulicy Bolesława Chrobrego 27. Czekam na interwencję w tej sprawie.

25.                21.11.2016  odpowiedź odmowna w sprawie włączenia wybranych nieruchomości do obszaru terytorialnego Łbisk - odpowiedź na podanie z 19.10.2016. Otrzymałam informację, że procedura zmiany granic miejscowości jest skomplikowana, czasochłonna i kosztowna.

26.                18.12.2016 -  zgłoszenie nie działających lamp przy kwiaciarni Stokrotka Chrobrego 33

27.                 29.12.2016 – zgłoszenie do Gminy ( melioracje i odwodnienia) o interwencję w sprawie naprawy uszkodzonego rowu przez Telekomunikację Polską.

28.                14.12.2016 – odpowiedź na wniosek o wymianę przepustu wzdłuż ulicy powiatowej i Władysława Jagiełły. Odpowiedź starostwa odmowna.

29.                15.12.2016interwencja w Gminie w sprawie odmowy Starostwa o wyminę przepustu – interwencja w tej sprawie Pana Rasińskiego ( jest szansa wymiany przepustu ( wstawienie większej średnicy  60 cm – partycypacja w kosztach Gminy). Istnieje szansa, że przy zmianie nawierzchni Chrobrego przepusty będą wymienione na nowe.   

30.                19.12.2016ponowne złożenie wniosku do Starostwa o wyminę przepustów przy drodze powiatowej – czekam na odpowiedź.

31.                 19.12.2016złożenie pisma do AGRR o możliwość udostępnienia działki nr 26 na potrzeby Gminy ( część działki posiada MPZP) – czekam na informację zwrotną.

32.                 22.12.2016 – złożenie wniosku do Starostwa w sprawie sposobu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2827W odcinek Jazgarzew – Łbiska. Prośba do Starostwa o informację w sprawie skutecznego odprowadzenia wody z istniejących rowów – rowy chłonne . Prośba o przedstawienie działań naprawczych. – czekam na odpowiedź.